Ösztöndíj program

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Kínai Nagyköveti Ösztöndíjának Szabályzata

I. Az ösztöndíj célja

1) A “Keleti Nyitás” politikájához és az “Egy Övezet Egy Út” stratégiához igazodóan a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium (a továbbiakban: Iskola) diákjai számára a szorgalmas tanulásra ösztönzés és a tehetséggondozás támogatásásának céljával ezúton megalapításra kerül a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének ösztöndíja (a továbbiakban: Kínai Nagyköveti Ösztöndíj).

2) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének felajánlása nyomán az Iskola azon diákjai számára ítélhető oda, akiknek magatartása és szorgalma példamutató, valamint tanulmányaik terén kiemelkedő eredményeket érnek el.

II. Általános tudnivalók

3) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíjra az Iskola legalább 6. évfolyamos diákjai pályázhatnak. Az ösztöndíj nyertesek létszáma évfolyamonként legfeljebb 2 főben kerülhet megállapításra.

4) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj egy tanévben egy alkalommal összesen 8 diák számára kerül kiutalásra. Az ösztöndíjat elnyert diákok megkapják a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének aláírásával ellátott ösztöndíjas oklevelet, és az ösztöndíjat, amelynek egyszeri és teljes összege 200.000 Forint/fő.

5) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj kiosztásának első tervezett időpontja 2017 Tavaszünnep. A továbbiakban a jelentkezésre és az elbírálásra minden tanév végén, az ösztöndíj átadására az új tanév elején kerül sor.

III. Ösztöndíj Bizottság tagjai

6) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj elbírálásához az Iskola Ösztöndíj Bizottságot állít fel, melynek tagjai: az iskola vezetősége és a kínai szaktanárok. A Bizottság az ösztöndíj nyerteseinek a kiválasztásnál gondosan és a minőséget szem előtt tartva jár el.

IV. Jelentkezés, elbírálás, díjátadás

7) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíjra a diákoknak a pályázatot osztályfőnöki és szaktanári közös ajánlással együtt kell benyújtaniuk. Az Ösztöndíj Bizottság a döntés meghozatalát követően a nyertesek névsorát jóváhagyásra továbbítja a Kínai Nagykövetség számára.

8) A Kínai Nagykövetség és az Iskola ünnepélyes keretek között adja át a nyerteseknek az oklevet és az ösztöndíjat. Az ösztöndíj elbírálásának eredményét az Iskola és a Kínai Nagykövetség honlapjukon közzéteszi, és gondoskodik az esemény médiamegjelenéséről.

V. Egyéb tudnivalók

9) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj nyertesei az odaítélést követő 3 éven belül nem részesülhetnek újra díjazásban. Csalás gyanúja vagy egyéb probléma felmerülése esetén az ügy kivizsgálásra kerül. A gyanú bebizonyosodása esetén az ösztöndíjas kinevezés eltörlésre, az oklevél és az ösztöndíj visszavonásra kerül.

VI. A jelentkezés feltételei

  • A pályázó csak olyan felső tagozatos/gimnáziumi tanuló lehet, aki az iskola diákja (jogviszonyigazolást kell kérni az iskola titkárságán).
  • A pályázónak kézzel írt írásbeli pályázatot kell benyújtania magyar és kínai nyelven.
  • A pályázatnak tartalmaznia kell: bemutatkozást, a kínai nyelv tanulásának célját, terveket (terjedelem 1-2 A/4-es oldal).
  • A pályázónak az adott tanévben az osztályának legjobb tanulói között kell lennie.
  • A magyar anyanyelvű diákoknak YCT/HSK vizsgaeredményt szükséges mellékelni.
  • Egy osztályfőnöki és egy kínai szaktanári ajánlólevelet szükséges csatolni.

 A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj pályázat eredményhirdetésére 2017. február 4-én, a kínai holdújévi ünnepségen került sor. A 18 pályázóból a következő 8 diáknak gratulálhatunk:

Sun Dawei, Zhao Xiyu, Kollmann Máté, Bottyán Bendegúz Csaba, Fekete Marcell, Tóth Lilla Zoltána, Szigeti Vivien Zsófia, Vida Veronika

Gratulálunk a nyerteseknek!


 

Második alkalommal a Kínai Nagyköveti Ösztöndíjat a következő tanulók nyerték el:

Lu Qianxi, Král Boglárka Edina, Shaaban Laura Fatima, Imre Tamara Lili, Li Elizabet Fanni, Dóczi Rebeka, Oláh Tamara Zsófia, Sun Susie

Gratulálunk a díjazottaknak!


A 2018/2019-es tanév Kínai Nagyköveti Ösztöndíj pályázatára 18 tanuló nyújtott be pályázatot. Az ösztöndíjak ünnepélyes kiosztására szeptember 10-én a nagykövetség épületében került sor.

Díjazottak: Li Kevin Marcell, Szögi Elmira Inessza, Kollmann Bálint, Farkas Petra Andrea, Durand Erneszt Sándor, Inges Dorina, Wang Wenni, Komlódi Kiara

Gratulálunk!


A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj Pályázat 2019-es kiírására 19 tanuló nyújtott be pályázatot. Az ösztöndíj átadására a 2020-as holdújévi ünnepség keretében, 2020. január 23-án került sor.

Díjazottak: Kollmann Máté, Feliczi Fédra, Császár Ivett, Bauer Adorján, Kenyeres Sándor, Földesi Kitti, Varga Bonita, Mo Yanbin

Gratulálunk!

A fotót az xvmedia készítette.


 A 2020-ban meghirdetett Kínai Nagyköveti Ösztöndíj Pályázatra 25 pályamű érkezett. A díj kiosztására 2021. február 10-én a holdújévi ünnepség keretében került sor.

Díjazottak: Jánosi Blanka Lili (6.b); Bottyán Bendegúz Csaba (12.o); Fekete Marcell Zoltán (11.o); Liu Jiachen (10.o); Molnár Benedek György (8.a); Kollmann András (7.a); Dobán Emese (7.b); Fodor Kristóf Béla (6.a)

Gratulálunk!