background
image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9

Aktuális

 

2014. október 1-jén (szerdán) projektnap keretében ünnepeljük a kínai nemzeti ünnepet.

A projektnap 13.30-ig tart, délután szükség esetén összevont ügyeletet biztosítunk.


YCT kínai gyermeknyelvvizsga időpontja: 2014. november 15. (szombat)

Jenlentkezni lehet: a kitöltött jelentkezési lap leadásával, és a 3.000.- nevezési díj befizetésével az iskola titkárságán 2014. október 15-ig.

A szóbeli vizsgára jelentkezőknek egy igazolványképet is mellékelni kell!

 

Jelentkezési lap letölthető: itt

 


 

 


Tájékoztató a mindennapos testnevelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében az érintett évfolyamokon tanuló diákoknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel. Két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel az alábbiakban ismertetett az említett törvényi szabályozás c. pontjának.

27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

c ) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.

A felmentéshez beadandó papírok:

  • az igazgatónak címzett szülői kérvény, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát, sportágát és egyesületét,
  • az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolása.

A formanyomtatvány letölthető itt.

A felmentésről hivatalos határozat születik.


 

 

 

 


 


 

 


 

2014  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola