background
image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12

Aktuális

 Februári program

  • 5. (csütörtök) SzMK értekezlet
  • 6. (péntek) Farsng az alsó tagozat részére
  • 9-10-11-12. Szülői értekezletek külön beosztás szerint
  • 13. (péntek) a tanítás 12.45-ig tart, 13.00-tól iskolánk rendezi a MATEKGURU regionális döntőjét. Szükség esetén ügyeletet biztosítunk.
  • 17. (kedd) 10.00 Holdújévi ünnepség
  • 18. (szerda) Holdújév miatt a tanítás 13.45-ig tart. Szükség esetén ügyeletet biztosítunk.
  • 19-20. (csütörtök-péntek) Holdújév miatt tanítási szünet
  • 27. (péntek) Farsang a felső tagozat részére

Tájékoztató a mindennapos testnevelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében az érintett évfolyamokon tanuló diákoknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel. Két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel az alábbiakban ismertetett az említett törvényi szabályozás c. pontjának.

27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

c ) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.

A felmentéshez beadandó papírok:

  • az igazgatónak címzett szülői kérvény, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát, sportágát és egyesületét,
  • az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolása.

A formanyomtatvány letölthető itt.

A felmentésről hivatalos határozat születik.


 

 

 

 


 

 


 

2015  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola