background
logotype
image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12

Aktuális

 

Februári programok

  • február 8-9. - tanítási szünet holdújév miatt
  • február 12. - 13 óra Matekguru regionális döntője iskolánkban
  • február 15-18. - szülői értekezletek külön beosztás szerint
  • február 16-17. - ebédbefizetés március hónapra
  • február 18. - 17 óra szülői tájékoztató leendő 1. évfolyamosok szüleinek
  • február 19. - farsang az alsó tagozat részére
  • február 23. - 9.00 - 11.00-ig Nyílt nap leendő 1. osztályosok részére
  • február 23. - pótbefizetés március hónapra
  • február 26. - farsang a felső tagozat részére

Szülői értekezletek beosztása:

2016. február 15. (hétfő)

 16.30   5.a 
 17.15  3.a
 18.00  5.b

2016. február 16. (kedd)

 16.30   2.b 
 17.15  7.b
 18.00  4.b

2016. február 17. (szerda)

 16.30   3.b 
 17.15  1.b
 18.00  6.o

2016. február 18. (csütörtök)

 16.30   8.o 
 17.15  1.a
 18.00  7.a

2016. február 22. (hétfő)

 16.30   2.a 
 17.15  4.a

 Tájékoztatás az iskola ügyeleti rendjének változásáról

A 2015/16-os tanévtől a szülői kérdőív, a szülői munkaközösség jelzései/kérései, valamint az ügyeletet igénybevevő tanulók létszámának mérése alapján az iskola a következőképpen szervezi meg a tanuló ügyeletet – összhangban a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27. § (2) bekezdésével:

Reggeli ügyelet: 7.00 – 7.40-ig

            1. és 4. évfolyam fsz. 1. terem

            2. és 3. évfolyam fsz. 2. terem

Az 5-8. évfolyam az iskola szélfogójában várakozhat 7.40-ig.

Délutáni ügyelet: 15.45 – 17.00-ig évfolyamonként

            1. a és 1. b osztály: fsz. 3. terem

            2. a és 2. b osztály: fsz. 5. terem

3. a és 3. b osztály: fsz. 4. terem

4. a és 4. b osztály, valamint a felső tagozat: fsz. 2. terem

Az ügyelet igénybevételével és az iskolában való tartózkodással kapcsolatos tudnivalók:

-       Az ügyelet megszervezése érdekében szükséges az ügyeletet igénybevevők felmérése a tanév elején, ezért minden tanuló részére ki kell tölteni az igényfelmérő adatlapot.

-       Az ügyeleti idő előtt érkező és az ügyeleti idő lejárata után távozó tanulók az iskola előterében (szélfogó) – tanári felügyelet nélkül – várakozhatnak. Az iskola felelősséget az ügyeleti időben és az ügyeleti teremben tartózkodó tanulókért tud vállalni. Tehát minden tanuló az ügyeleti időben köteles az ügyeleti teremben tartózkodni, a termet csak tanári jóváhagyással hagyhatja el.

-       A különböző – nem az iskola által szervezett programokon (pl.: szülői nyelvtanfolyam, szülők számára szervezett sportfoglalkozás, stb.) résztvevő szülők gyermekeire az iskola tanári felügyeletet csak az ügyeleti idő leteltéig - 17.00 óráig - az ügyeleti teremben való tartózkodás esetén vállal. Az ügyeleti idő letelte után a tanulók felügyeletét a szülőknek kell biztosítani. Az iskola területén tanuló felügyelet nélkül ebben az esetben sem tartózkodhat.

-       A felső tagozatos (5-8. osztályos) tanulók, a tanítás befejezése után - ha más tanári felügyelettel biztosított iskolai elfoglaltságuk nincs, - 10 perccel a tanítás befejezése után a tanulószobai foglalkozáson kötelesek megjelenni. Ha ezt nem igényelték, 10 perccel a tanítás befejezése után kötelesek elhagyni az iskola épületét, mert tanári felügyelet nélkül az iskola épületében nem tartózkodhatnak.

Az ügyeletre/tanulószobára beosztott tanár nem tudja ellátni a tanulók felügyeletét, ha az iskola épületében különböző helyen engedély nélkül tartózkodó tanulók összegyűjtését kell végeznie.


 

2016  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola