Az általános iskolai beiratkozás a 2020/21-es tanévre az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a következőképpen történik:

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes:

1. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.

2. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6-április 24. között tartja. Az általános iskola a 2. alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

3. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

4. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28 és május 15. között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

A beiratkozási eljárás 2020. április 6-tól április 24-ig tart.

A beiratkozás módjai:

1. elektronikus úton: iskola@magyar-kinai.sulinet.hu

2. Kréta-rendszeren: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

3. különösen indokolt esetben személyesen (telefonon történt előzetes egyeztetés alapján).

A beiratkozás keretében az alábbi adatok megadása szükséges:

 • a gyermek neve;
 • születési helye, ideje;
 • szülők neve, telefonszáma, e-mail címe;
 • a gyermek állandó lakcíme;
 • a gyermek TAJ-száma
 • ha van, akkor tartózkodási hely adatai,
 • a körzetes iskola neve és címe.

Szkennelve/fotózva a következőket kérjük eljuttatni az iskola@magyar-kinai.sulinet.hu címre:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
 • a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • a gyermek 5 éves státuszigazolása (óvodából/védőnőtől);
 • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája;
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás, vagy
  • tartózkodási kártya, vagy
  • állandó tartózkodási kártya
 • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról letöltés;
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről letöltés;
 • nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról letöltés;

Tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban

A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a Kormány 1102/2020. (III.14.) határozatában a köznevelési intézményekben bevezette a tantermen kívüli, digitális munkarendet. Az új munkarend szerinti oktatás 2020. március 16-tól lépett életbe.

A digitális oktatásra való áttérés mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak új feladat. A rövid felkészülési időt követően a következőképpen szerveztük meg a tantermen kívüli digitális oktatást az intézményünkben:

Az alsó tagozaton az eddig megszokott módon a szülői csoportokban kapják meg a gyerekek a tananyagot. A számonkérés fotók, videók feltöltésével történik.

A felső tagozat és a gimnázium egységesen a Google Classroom platformot használja. A gimnáziumban tantárgyanként, a felső tagozaton osztályonként szerveztük meg a „kurzusokat”. A számonkérésre felkészültünk, idősávokat alakítottunk ki a számonkérések gördülékeny lebonyolításához.

A tananyagban történő haladás a KRÉTA e-napló felületén a megszokott módon nyomon követhető.

Digitális tananyagot készítünk, nem csupán kijelöljük a tankönyvek, munkafüzetek és feladatgyűjtemények feladatait, különös tekintettel az új anyag megtanítására vonatkozóan. Megpróbáljuk színessé, élvezetessé tenni a tananyagot, hogy meg tudjuk tartani a gyerekek motivációját. A tananyagot egy héten egyszer, hétfőnként kapják meg a tanulók.

A jelenlegi tanításra más szemlélettel tekintünk, nem 45 perces digitális órákban gondolkodunk, lehetőséget adunk arra, hogy a tanulók saját időbeosztásuk alapján oldják meg a feladatokat. A 12. osztály kivételével egy héten tantárgyanként csak egy határidőt adunk meg.

A platformok használata során kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelmi szabályok betartására, betartatására. A gyerekek értékelése továbbra is egyénileg történik, mindenki csak a saját értékelését láthatja.
Központi írásbeli felvételi eredmények 8. évfolyam

    matematika átlag   magyar átlag    összpontszám átlag 
 8.a osztály  26,96 24,25 51,21
 8.b osztály 28,73 29,68 58,41
 iskolai átlag  27,80 26,85 54,65

A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj Pályázat 2019-es kiírására 19 tanuló nyújtott be pályázatot. Az ösztöndíj átadására a 2020-as holdújévi ünnepség keretében, 2020. január 23-án került sor.

Díjazottak: Kollmann Máté, Feliczi Fédra, Császár Ivett, Bauer Adorján, Kenyeres Sándor, Földesi Kitti, Varga Bonita, Mo Yanbin

Gratulálunk!

A fotót az xvmedia készítette.


 A Sino Ház rajzpályázta megtekinthető itt.2019. december 2-án délelőtt iskolánkba látogatott Joulupukki, az igazi finn Mikulás.


2019. november 5-én Szécsi László influencer (https://beferekaborondbe.hu/) előadást tartott az iskolában a 7-12. évfolyamos diákjaink számára. Saját életútját bemutatva hasznos tanácsokkal látta el diákjainkat, hogy hogyan valósítsák meg terveiket, álmaikat.


2019 októberében Fekete Marcell Zoltán 11. évfolyamos diákunk képviselte Magyarországot a "Kínai híd" kínai nyelvi verseny nemzetközi fordulóján. A versenyen 2. helyezést ért el, és ő kapta meg a legjobb elődónak járó különdíjat. Nagyon büszkék vagyunk kiváló teljesítményére!


2019. október 2-án került sor a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatalban a XV. kerületben élő fiatalok önkormányzati elismerésére.

Iskolánk diákjai közül a 2018/2019-es tanévben nyújtott teljesítményük alapján a következők részesültek Pallasz Athéné-díjban:

 • Révész Karina Veronika
 • Korponai Csenge Dóra
 • Bartos Dóra
 • Liu Jiachen
 • Szögi Elmira Inessza
 • Bottyán Bendegúz Csaba

Iskolánk jelenlegi és volt diákjai közül a 2018/2019-es tanévben nyújtott teljesítményük alapján a következők részesültek Halley-díjban:

 • Gáti Alex Gábor
 • Nagy Luca Nóra
 • Chen Juntao

Gratulálunk a díjazottaknak!


2019. május 31-én iskolánkban került megrendezésre a "Kínai híd" a középiskolások kínai nyelvi versenye. A 12. alkalommal megrendezett versenyen 19 tanuló indult, köztük hárman a mi diákjaink közül kerültek ki: Schermann Fruzsina 11. osztályos, Fekete Marcell Zoltán és Tóth Márton Viktor 10. osztályos tanulók. 

A verseny az első három díjat ők hozták el. Gratulálunk!

I. helyezett: Fekete Marcell Zoltán

II. helyezett: Tóth Márton Viktor

III. helyezett: Schermann Fruzsina


Az iskola a KRÉTA elektronikus naplót használja: https://klik200444001.e-kreta.hu

A belépéssel kapcsolatos esetleges problémát az enaplo@magyar-kinai.sulinet.hu  e-mail címen jelezhető.


Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang olimpiai bajnok gyorskorcsolyázók aranyérmesek lettek a 2018-as phjongcshangi téli olimpián. Ők is a magyar-kínai iskola diákjai voltak a kezdetekkor, 2004-2008-ig. Gratulálunk a fantasztikus teljesítményükhöz!


 Az iskola WeChat oldalon kínai nyelven elérhető a következő QR kód használatával:

PARTNEREINK

Client 1
Client 2
Client 4
Item 8
Client 3
Item 7
Client 6
Client 5
Item 9
Külföldi Nyelvtanulási Program
Setino
Bank of China
Borsodchem

Cím: 1158 Budapest, Neptun utca 57.

Tel: +36-1/410-8503, +36-1/414-0587

titkarsag@magyar-kinai.sulinet.hu, iskola@magyar-kinai.sulinet.hu

Edit Page