background
image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11

Aktuális

 

2014. október 18. (szombat) munkanap. Tanítás 13.00 óráig lesz "B" hét pénteki órarend szerint. 

2014. október 21-én (kedden) lesz az 1956 méter futás. Ezen a napon sportos öltözékben szükséges iskolába jönni. A tanítási órák a futás előtt és után is órarend szerint zajlik.

Az őszi szünet 2014. október 23-tól 2014. november 2-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap 2014. november 3. (hétfő), "A" héti órarend szerint.


Ebédbefizetés november hónapra október 14-én lesz, 20 napra.

3 x étkezés: 10.260.-

1 x étkezés: 6.760.-

50%-os kedvezményezetteknek: 5.130.-

Pótbefizetés: október 21.

Kérjük a jelzett időpontok pontos betartását!


2014. október 1-jén ünnepeltük a kínai nemzeti ünnepet.


YCT kínai gyermeknyelvvizsga időpontja: 2014. november 15. (szombat)


 

 


Tájékoztató a mindennapos testnevelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében az érintett évfolyamokon tanuló diákoknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel. Két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel az alábbiakban ismertetett az említett törvényi szabályozás c. pontjának.

27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

c ) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.

A felmentéshez beadandó papírok:

  • az igazgatónak címzett szülői kérvény, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát, sportágát és egyesületét,
  • az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolása.

A formanyomtatvány letölthető itt.

A felmentésről hivatalos határozat születik.


 

 

 

 


 

 


 

2014  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola