background
logotype
image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12

Aktuális

 

Decemberi programok

  • december 9. - 14.00-tól kínai szépírásverseny
  • december 7-17-ig - adománygyűjtés a Mikulásgyárba
  • december 8. - ebédbefizetés január hónapra
  • december 12. (szombat) - munkanap, a tanítás csütörtöki órarend szerint 13.00-ig tart, az iskola 14.00 órakor bezár. A 4-8. évfolyam tanulóinak karácsonyi vásár lesz.
  • december 15. - pótbefizetés január hónapra
  • december 17. - az összegyűlt adományok elszállítása a Mikulásgyárba
  • december 18. - karácsonyi ünnepségek osztálykeretben, ezen a napon a tanítás 13.00-ig tart, az iskola 14.00 órakor bezár.

Téli szünet: 2015. december 19-től 2016. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap: 2016. január 4. (hétfő).

  

 


 

 

Tájékoztatás az iskola ügyeleti rendjének változásáról

A 2015/16-os tanévtől a szülői kérdőív, a szülői munkaközösség jelzései/kérései, valamint az ügyeletet igénybevevő tanulók létszámának mérése alapján az iskola a következőképpen szervezi meg a tanuló ügyeletet – összhangban a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27. § (2) bekezdésével:

Reggeli ügyelet: 7.00 – 7.40-ig

            1. és 4. évfolyam fsz. 1. terem

            2. és 3. évfolyam fsz. 2. terem

Az 5-8. évfolyam az iskola szélfogójában várakozhat 7.40-ig.

Délutáni ügyelet: 15.45 – 17.00-ig évfolyamonként

            1. a és 1. b osztály: fsz. 3. terem

            2. a és 2. b osztály: fsz. 5. terem

3. a és 3. b osztály: fsz. 4. terem

4. a és 4. b osztály, valamint a felső tagozat: fsz. 2. terem

Az ügyelet igénybevételével és az iskolában való tartózkodással kapcsolatos tudnivalók:

-       Az ügyelet megszervezése érdekében szükséges az ügyeletet igénybevevők felmérése a tanév elején, ezért minden tanuló részére ki kell tölteni az igényfelmérő adatlapot.

-       Az ügyeleti idő előtt érkező és az ügyeleti idő lejárata után távozó tanulók az iskola előterében (szélfogó) – tanári felügyelet nélkül – várakozhatnak. Az iskola felelősséget az ügyeleti időben és az ügyeleti teremben tartózkodó tanulókért tud vállalni. Tehát minden tanuló az ügyeleti időben köteles az ügyeleti teremben tartózkodni, a termet csak tanári jóváhagyással hagyhatja el.

-       A különböző – nem az iskola által szervezett programokon (pl.: szülői nyelvtanfolyam, szülők számára szervezett sportfoglalkozás, stb.) résztvevő szülők gyermekeire az iskola tanári felügyeletet csak az ügyeleti idő leteltéig - 17.00 óráig - az ügyeleti teremben való tartózkodás esetén vállal. Az ügyeleti idő letelte után a tanulók felügyeletét a szülőknek kell biztosítani. Az iskola területén tanuló felügyelet nélkül ebben az esetben sem tartózkodhat.

-       A felső tagozatos (5-8. osztályos) tanulók, a tanítás befejezése után - ha más tanári felügyelettel biztosított iskolai elfoglaltságuk nincs, - 10 perccel a tanítás befejezése után a tanulószobai foglalkozáson kötelesek megjelenni. Ha ezt nem igényelték, 10 perccel a tanítás befejezése után kötelesek elhagyni az iskola épületét, mert tanári felügyelet nélkül az iskola épületében nem tartózkodhatnak.

Az ügyeletre/tanulószobára beosztott tanár nem tudja ellátni a tanulók felügyeletét, ha az iskola épületében különböző helyen engedély nélkül tartózkodó tanulók összegyűjtését kell végeznie.


 

2015  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola