background
logotype
image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12

Aktuális

 Nyári ügyeleti időpontok:

Az iskola titkársága a tanévzáró ünnepély után 2015. június 26-ig minden nap nyitva van 8.00 – 16.00-ig.

Ezután a következő időpontokban lesz nyári ügyelet 9.00-12.00-ig:

2015. július 1.

2015. július 15.

2015. augusztus 5.

2015. augusztus 19.

2015. augusztus 24-től ismét minden nap 8.00 – 16.00-ig nyitva tart az iskola titkársága.

Ebédbefizetés időpontja: 2015. augusztus 25-26-27. 9.00 – 17.00-ig

Tankönyvárusítás, tankönyv átvétel: 2015. augusztus 25-26-27. 13.00 – 17.00-ig

Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd)

Tanévnyitó ünnepély: 2015. szeptember 1. 10 óra 


 

Mi is köszönjük Kecsmár Anna tanárnőnek!

 


Helmes Mátyás 6.b osztályos tanulónk az Országos Diákolimpia Kajak 1500 méteres futamában aranyérmet nyert. Gratulálunk a győzelméhez, büszkék vagyunk rá!

 


 

A Kárpát-medencei Matematika csapatversenyen kilencedik és tizedik helyezést ért el az iskolánk Hőlégballonok (3.a) és a Számsárkányok (3.a) csapata.


 A Magyar Látványtánc Sportszövetség Magyar Bajnokságán Folklór kategóriában iskolánk 3. évfolyamos csapata 1. helyen végzett!

 


 


A Föld napját ünnepeltük 2015. április 22-én


A cserediák programban résztvevő diákjaink nagyon jól érezték magukat Kínában, április 18-án rendben hazaérkeztek.

 

 

 


 

A víz világnapja alkalmából iskolánk tanulói egy hatalmas vízcseppet formáltak a tornateremben

 

 


 

A British Council partneriskolai program értékelése 2015. március 16-án megtörtént, iskolánk megkapta a "Kiválóság az angol nyelv oktatásában" címet.


Tájékoztató a mindennapos testnevelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében az érintett évfolyamokon tanuló diákoknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel. Két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel az alábbiakban ismertetett az említett törvényi szabályozás c. pontjának.

27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

c ) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.

A felmentéshez beadandó papírok:

  • az igazgatónak címzett szülői kérvény, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát, sportágát és egyesületét,
  • az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolása.

A formanyomtatvány letölthető itt.

A felmentésről hivatalos határozat születik.

 

2015  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola