background
logotype
image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12

Aktuális

 

Októberi előzetes

10. 05. - Indulnak a kínai felzárkóztató foglalkozások (beosztás a szabadidő menüpontra kattintva olvasható)

10. 06. - Aradi vértanúkra emlékezünk

10. 13. Ebédbefizetés november hónapra (21 nap)

           3 x étkezés: 11.470.-

           1 x étkezés: 7.975.-

           50%-os kedvezményezettnek: 5.735.-

           Pótbefizetés: 2015. 10. 20.

10. 14. - 3-4. évfolyam a vasúttörténeti parkba látogat

10. 20. - Egyéni matematika verseny iskolai fordulója

10. 21. - YCT kínai gyermek nyelvvizsga jelentkezési határideje

10. 22. - 1956 méter emlékfutás

10. 23 - 11. 02-ig Őszi szünet


 YCT kínai gyermeknyelvvizsga időponja: 2015. november 21. (szombat)

Jelentkezés a következők egyidejű leadásával az iskola titkárságán, 2015. október 20-ig:

  • kitöltött jelentkezési lap (kérhető a portán, letölthető a "Letölthető dokumentumok" menüpontnál)
  • vizsgadíj befizetése (vizsgánként 3.000.- Ft)
  • a szóbeli vizsgához 1 db igazolványkép leadása


 

 


 

 

Tájékoztatás az iskola ügyeleti rendjének változásáról

A 2015/16-os tanévtől a szülői kérdőív, a szülői munkaközösség jelzései/kérései, valamint az ügyeletet igénybevevő tanulók létszámának mérése alapján az iskola a következőképpen szervezi meg a tanuló ügyeletet – összhangban a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27. § (2) bekezdésével:

Reggeli ügyelet: 7.00 – 7.40-ig

            1. és 4. évfolyam fsz. 1. terem

            2. és 3. évfolyam fsz. 2. terem

Az 5-8. évfolyam az iskola szélfogójában várakozhat 7.40-ig.

Délutáni ügyelet: 15.45 – 17.00-ig évfolyamonként

            1. a és 1. b osztály: fsz. 3. terem

            2. a és 2. b osztály: fsz. 5. terem

3. a és 3. b osztály: fsz. 4. terem

4. a és 4. b osztály, valamint a felső tagozat: fsz. 2. terem

Az ügyelet igénybevételével és az iskolában való tartózkodással kapcsolatos tudnivalók:

-       Az ügyelet megszervezése érdekében szükséges az ügyeletet igénybevevők felmérése a tanév elején, ezért minden tanuló részére ki kell tölteni az igényfelmérő adatlapot.

-       Az ügyeleti idő előtt érkező és az ügyeleti idő lejárata után távozó tanulók az iskola előterében (szélfogó) – tanári felügyelet nélkül – várakozhatnak. Az iskola felelősséget az ügyeleti időben és az ügyeleti teremben tartózkodó tanulókért tud vállalni. Tehát minden tanuló az ügyeleti időben köteles az ügyeleti teremben tartózkodni, a termet csak tanári jóváhagyással hagyhatja el.

-       A különböző – nem az iskola által szervezett programokon (pl.: szülői nyelvtanfolyam, szülők számára szervezett sportfoglalkozás, stb.) résztvevő szülők gyermekeire az iskola tanári felügyeletet csak az ügyeleti idő leteltéig - 17.00 óráig - az ügyeleti teremben való tartózkodás esetén vállal. Az ügyeleti idő letelte után a tanulók felügyeletét a szülőknek kell biztosítani. Az iskola területén tanuló felügyelet nélkül ebben az esetben sem tartózkodhat.

-       A felső tagozatos (5-8. osztályos) tanulók, a tanítás befejezése után - ha más tanári felügyelettel biztosított iskolai elfoglaltságuk nincs, - 10 perccel a tanítás befejezése után a tanulószobai foglalkozáson kötelesek megjelenni. Ha ezt nem igényelték, 10 perccel a tanítás befejezése után kötelesek elhagyni az iskola épületét, mert tanári felügyelet nélkül az iskola épületében nem tartózkodhatnak.

Az ügyeletre/tanulószobára beosztott tanár nem tudja ellátni a tanulók felügyeletét, ha az iskola épületében különböző helyen engedély nélkül tartózkodó tanulók összegyűjtését kell végeznie.


 

2015  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola